ISO/HACCP

Hiện nay, theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định: ” Các doanh nghiệp đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HSky EyeP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. Nghĩa là Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không phải thực hiện xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Vì vậy, Công ty Sky Eye xin cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – HSky EyeP đến quý khách hàng có nhu cầu.

Thủ Tục Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO 22000:2018 – HSky EyeP.

Dịch vụ chứng nhận ISO 22000:2018 hoặc HSky EyeP do công ty Sky Eye thực hiện đảm bảo thời gian nhanh, chi phí thấp nhất cho khách hàng, giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ quy trình đáp ứng nhu cầu chứng nhận và làm hồ sơ năng lực, thay thế giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Nghị định 15/2018 quy định luật an toàn thực phẩm.

I. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – HSky EyeP.

1. ISO 22000 là gì?

ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vui toàn cầu. Môt doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là môt đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phảm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phảm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

2. HSky EyeP là gì?

Tiêu chuẩn HSky EyeP là hệ thống quản lý mang tính phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua nhận biết mối nguy, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát tại các điểm tới hạn. các nguyên lý của HSky EyeP được thống nhất trên toàn thế giói và có thể áp dụng trong tất cả các ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống, trong việc phân phối và bán sản phẩm. Hệ thống này có thể áp dụng cho các sản phẩm đang tiêu thụ trên thị trường cũng như cho các sản phẩm mới.

3. Đối tượng cần đăng ký chứng nhận ISO 22000:2018 – HSky EyeP:

ISO 22000 và HSky EyeP có thể được áp dụng cho các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm không phân biệt quy mô như:

 • Thực phẩm chức năng.
 • Doanh nghiệp chế bị rau, củ, quả, trứng, thịt sữa, thủy hải sản.
 • Doanh nghiệp sản xuất nước tinh khiết, nước ngọt, cafe, rượu, bia.
 • Doanh nghiệp sản xuất, chế biến gia vị.
 • Các hãng vận chuyển thực phẩm.
 • Doanh nghiệp sản xuất chế biến sẵn, nhà hàng.
 • Hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ.
 • Doanh nghiệp sản xuất bao gói thực phẩm.
 • Trang trại trồng trọt và chăn nuôi.

4. Lợi ích của ISO 22000:2018 – HSky EyeP.

 • Tạo ra được sản phẩm an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
 • Giảm thiểu chi phí và chất thải thông
 • Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngành công nghiệp thực phẩm.
 • Kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống chất lượng / môi trường / an toàn thực phẩm một cách hiệu quả
 • Cải thiện và phòng ngừa an toàn thực phẩm. Hệ thống quản lý vệ sinh hiệu quả.
 • Nâng cao uy tín và lòng tin cho khách hàng và đối tác.

II. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 22000:2018 – HSky EyeP.

Sau khi xây dựng thành công hệ thống ISO 22000:2018, doanh nghiệp sản xuất cần phải xin chứng nhận của Tổ chức chứng nhận được chỉ định. Công ty Sky Eye là một cơ quan độc lập với cơ quan tư vấn áp dụng ISO 22000:2018. Theo đó, Thủ tục chứng nhận ISO 22000:2018 đều phải tuân theo các bước sau:

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

Cuộc tiếp xúc diễn ra nhằm mục đích trao đổi thông tin giữa cơ quan chứng nhận và khách hàng. Các thông tin chính cần thống nhất bao gồm:

 • Các yêu cầu cơ bản của việc chứng nhận.
 • Các bước của thủ tục chứng nhận.
 • Tiêu chuẩn ứng dụng.
 • Các chi phí dự tính.
 • Chương trình kế hoạch làm việc.

Bước 2: Chuẩn bị cho việc kiểm tra chứng nhận (đánh giá sơ bộ).

 • Doanh nghiệp gửi tới cơ quan chứng nhận: Đơn đăng ký chứng nhận, các kế hoạch ISO 22000:2018, các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc áp dụng ISO 22000:2018.
 • Cơ quan chứng nhận cử chuyên gia phân tích đánh giá tình trạng thực tế về hồ sơ ISO 22000:2018 nhằm phát hiện ra những điểm yếu của văn bản tài liệu và việc áp dụng hệ thống ISO 22000:2018 tại thực địa. Sau khi kiểm tra và đánh giá sơ bộ, các chuyên gia phải chỉ ra được những vấn đề về hồ sơ tài liệu và thực tế áp dụng ISO 22000:2018 cần chấn chỉnh để doanh nghiệp sửa chữa kịp thời. Bước đánh giá sơ bộ này rất có lời cho doanh nghiệp vì nó đóng vai trò hướng dẫn khuôn mẫu cho bước tiến hành đánh giá chính thức.

Bước 3: Kiểm tra các tài liệu về ISO 22000.

Các tài liệu này đã được hiệu chỉnh, sau đánh giá sơ bộ (bước 2), gồm:

 • Kế hoạch ISO 22000:2018, tài liệu liên quan ISO 22000:2018 (Sổ tay ISO 22000:2018).
 • Thủ tục và chỉ dẫn công việc.
 • Mô tả sản phẩm.
 • Các tài liệu về giám sát, kiểm tra, thử nghiệm,, sửa chữa…
 • Bảng hỏi kiểm định ISO 22000:2018.

Bước 4: Đánh giá chính thức các tài liệu.

 • Các văn bản tài liệu ISO 22000:2018 sẽ được đánh giá tính phù hợp của hệ thống ISO 22000:2018 với các luật lệ, tiêu chuẩn liên qua được xác định, cụ thể là:
  • Xem xét sự phù hợp với các yêu cầu vệ sinh.
  • Việc thẩm tra và xác nhận các CCP.
  • Các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan.
 • Sau khi xem xét, đánh giá chính thức các tài liệu, hồ sơ, chuyên gia đánh giá phải làm báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu và gửi cho doanh nghiệp 1 bản.
 • Doanh nghiệp nhận được bản báo cáo đánh giá về các văn bản tài liệu, có trách nhiệm rà soát và sửa chữa.

Bước 5 : Đánh giá chính thức. Kiểm tra, thẩm định tại thực địa.

 • Đoàn đánh giá sẽ đến kiểm tra và thẩm định tại thực địa, xem xét sự phù hợp của các hồ sơ với thực tế, kiến nghị sửa chữa các điểm không phù hợp.
 • Trong khi kiểm tra chứng nhận tại thực địa, sẽ xác định hiệu quả của hệ thống ISO 22000:2018.
 • Vai trò của doanh nghiệp trong quá trình kiểm tra là trình bày các ứng dụng thực tế của các thủ tục chương trình ISO 22000:2018.
 • Kết thúc kiểm tra tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức một buổi họp kết thúc, doanh nghiệp sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về những gì kiểm tra tìm thấy đã nêu ra.

Bước 6: Cấp chứng nhận HSky EyeP.

 • Cơ sở được cấp chứng nhận ISO 22000:2018 nếu toàn bộ hồ sơ tài liệu đều phù hợp với thực tế và toàn bộ các điểm không phù hợp đã được khắc phục sửa chữa thỏa đáng, được trưởng đoàn đánh giá xác nhận.
 • Cơ quan chứng nhận sẽ cấp chứng nhận ISO 22000:2018 cho khách hàng. Chứng nhận ISO 22000:2018 có giá trị 3 năm.\

III. Câu hỏi thường gặp

Những quyền lợi mà chứng nhận ISO 22000 đem lại?

Theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì sản phẩm của doanh nghiệp chế biến/ sản xuất thực phẩm đã đạt chứng nhận ISO 22000 sẽ được hưởng các quyền lợi sau:

 1. Miễn thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất cho cơ sở chế biến/ sản xuất thực phẩm.
 2. Không bắt buộc kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ đối với cơ sở đã tự công bố hợp quy/công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Đánh giá chứng nhận ISO 22000 tại cơ sở sản xuất/ doanh nghiệp như thế nào?

 • Xem xét đăng ký chứng nhận của khách hàng, lập chương trình đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá sơ bộ, lập kế hoạch đánh giá.
 • Đánh giá chính chức, thẩm xét hồ sơ.
 • Cấp chứng chỉ chứng nhận ISO 22000.

Các đối tượng cần áp dụng tiêu chẩn ISO 22000:2018?

Hầu hết các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực cần chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm từ bao bì, đóng gói đến chế biến, sản xuất đều có thể làm thủ tục xin chứng chỉ ISO 22000:2018.

Cụ thể hơn, nếu tổ chức, doanh nghiệp thuộc các trường hợp sau nên áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018 để có hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đạt chuẩn ISO:

 1. Nông trại, trang trại, ngư trường;
 2. Hệ thống siêu thị;
 3. Đơn vị chế biến thịt, cá, thức ăn chăn nuôi;
 4. Đơn vị sản xuất bánh mì, ngũ cốc, các loại thực phẩm đóng hộp, đông lạnh, các loại thực phẩm chức năng…;
 5. Đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi và chế biến thực phẩm như bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, cửa hàng thức ăn nhanh…;
 6. Đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ như cung cấp thiết bị chế biến, phụ gia, nguyên vật liệu;
 7. Đơn vị cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, dọn dẹp, vệ sinh, đóng gói…

10 ưu điểm từ chứng nhận ISO 22000:2018?

 1. Giảm chi phí thu hồi, tiêu hủy;
 2. Tạo cơ hội xuất khẩu thế giới;
 3. Cải thiện, phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm;
 4. Được miễn giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm;
 5. Được xem xét miễn, giảm các đợt kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm;
 6. Hạn chế tối đa các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe bởi thực phẩm;
 7. Nâng cao mức độ tin cậy trong các chiến dịch quảng cáo, truyền thông;
 8. Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nhờ hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn ISO;
 9. Kiểm soát toàn diện mối nguy an toàn thực phẩm trong suốt dây chuyền sản xuất, cung ứng;
 10. Tạo lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm chưa chứng nhận ISO.
Gọi ngay
Chat với chúng tôi qua Zalo
Facebook Messenger